Naar vorige bladzijde

Over deze website

De NBB-website waar u zich nu bevindt is van bridgevereniging Kleiburg De vereniging is opgericht op 1 februari 1994..
De website wordt sinds 2013 beheerd door Wout Geuzebroek Wout.

Op de website staat veel informatie, die van zeer vaste aard kan zijn tot wekelijks wisselend.

Tot de vaste informatie horen de reglementen zoals het wedstrijdreglement, het huishoudelijk reglement De laatste verandering in het Huishoudelijk reglement dateert uit 2015. en de statuten. De laatste verandering in de statuten dateert uit 2015. Deze informatie blijft in het algemeen een aantal jaren hetzelfde.

Semi vaste informatie zijn bijvoorbeeld de invulling van commissies, de jaaragenda en de verenigingsgegevens. De meeste commissieleden vervullen hun taak meer dan één jaar en ook het rekeningnummerNL40INGB0007376150,
t.n.v. Penningmeester
BV Kleiburg.
van de vereniging verandert niet vaak.

Een paar rubrieken kennen eigenlijk alleen maar aanvullingen. De rubrieken "Verslagen" en "Fotoalbums" worden aangevuld wanneer binnen de vereniging een evenement heeft plaatsgehad, waarvan door enthousiaste vrijwilligers een verslag en foto's zijn gemaakt.

Na iedere competitieronde worden de uitslagen van de Huishoudelijke competitie en het Slemklassement op deze site gepubliceerd.
De rubriek Arbritage, spelregels en problemen, verzorgd door Jaap Vogel Jaap, wordt met enige regelmaat door Jaap aangevuld. In de praktijk verschijnt om de ongeveer zes weken Meestal aan het begin van een nieuwe competitieronde. een nieuwe bijdrage.

De meest wisselende informatie is die van de wekelijkse uitslagen.

Op de site staat onder bijna alle namen en onder veel begrippen een stippellijntje. Wanneer dat het geval is, krijg u een foto of meer informatie over het begrip te zien, wanneer u met de muisaanwijzer over de naam of het begrip gaat.
Links zijn niet onderstreept, maar staan in een blauwe kleur.
De meeste foto's bij verslagen worden vergroot weergegeven wanneer u erop klikt. De cursor verandert dan in een vergrootglas:. Om de figuur weer klein te krijgen klikt u op de vergrootte figuur.

 

De meeste informatie op deze website is vrij toegankelijk. Niet voor alle informatie is dat het geval. Voor bijvoorbeeld het raadplegen van de ledenlijst zult u om privacy redenen moeten inloggen.

Wilt u zelf een bijdrage inleveren aan de site, dan kun u uw bijdrage inleveren bij emailWebsite Kleiburg.

Naar vorige bladzijde