Naar vorige bladzijde

Eregalerij

Ans Schot († 8 maart 2007) Ans Schot heeft in 1994 het initiatief genomen tot de oprichting van de eerste Niet Rokers Bridge Vereniging van het eiland: NRBV Kleiburg. Ze is de eerste 5 jaar ook voorzitter geweest van de vereniging. Medeoprichters waren: Marja Blom(†), Trudi Scheurleer(†), Rennie Lever, Afra Ros en Riek van Bussel. Vele leden van het eerste uur heeft ze lesgegeven in het bridgespel. Ans Schot is, met hulp van anderen, in 1999 met de zomeravonddrives begonnen. In 1999 trad ze terug, waarbij ze tot erelid van de vereniging werd benoemd. Bovendien kreeg ze in datzelfde jaar een Kei voor haar verdienste voor de bridgesport. is als initiatiefneemster tot de oprichting van de NRBV Kleiburg in 1999 benoemd tot erelid. Ze is daarin de enige.



De vereniging telt zes leden met speciale verdienste:

Ans Schot († 8 maart 2007) Ans Schot heeft in 1994 het initiatief genomen tot de oprichting van de eerste Niet Rokers Bridge Vereniging van het eiland: NRBV Kleiburg. Ze is de eerste 5 jaar ook voorzitter geweest van de vereniging. Medeoprichters waren: Marja Blom(†), Trudi Scheurleer(†), Rennie Lever, Afra Ros en Riek van Bussel. Vele leden van het eerste uur heeft ze lesgegeven in het bridgespel. Ans Schot is, met hulp van anderen, in 1999 met de zomeravonddrives begonnen. In 1999 trad ze terug, waarbij ze tot erelid van de vereniging werd benoemd. Bovendien kreeg ze in datzelfde jaar een Kei voor haar verdienste voor de bridgesport. is als initiatiefneemster tot de oprichting van de NRBV Kleiburg in 1999 benoemd tot erelid. Ze is daarin de enige.

In 2006 zijn Marja Blom († 5 april 2016) Marja is een van de medeoprichtsters van onze vereniging. Van 1994 tot en met 2007 heeft ze in het bestuur gezeten als secretaris. Zij verzorgde later ook namens het bestuur de contacten met de co÷rdinatoren van de diverse dagdelen. Verder is ze jarenlang co÷rdinator van de maandagavond geweest en heeft ze verantwoordelijkheid gehad voor de Lief en Leed taak. Van 2012 tot 2016 † was ze voorzitter van de vereniging. en Riek van Bussel Riek is een van de medeoprichtsters van onze vereniging. Ze heeft in het bestuur gezeten als voorzitter van de wedstrijdcommissie vanaf de oprichting in 1994 tot oktober 2009. Ze zorgde voor de wedstrijdschema's en onderhield contacten met de wedstrijdleiders van de verschillende dagdelen. Ze is wedstrijdleider van de maandagavond geweest vanaf de oprichting tot het seizoen 2009-2010. In die tijd heeft ze ook een poosje de functies van wedstrijdleider en coördinator gecombineerd. Ook sinds de oprichting is ze arbiter en was ze voorzitter van de protestcommissie (tot 2009). tot lid van verdienste benoemd.

Tijdens het 20 jarig jubileum in 2014 zijn Herma Herma verzorgt al vanaf 1998 de ledenadministratie. In 1999 is ze begonnen als wedstrijdleider van de dinsdagmiddag en sinds 2000 is ze ook arbiter.
Samen met Jan verzorgt ze de zomeravonddrives sinds 2012.
en Jan Stricker Jan is coördinator van de dinsdagmiddag. Hij is van 2002 tot 2012 wedstrijdleider geweest van de donderdagavond. Tussen 2005 en 2008 heeft Jan de leiding gehad over de viertallencompetitie. Jan is arbiter sinds 2000.
Samen met Herma verzorgt hij de zomeravonddrives sinds 2012.
eveneens tot lid van verdienste benoemd.

Ook met het ontvangen van een stuur van de NBB was Ans Schot († 8 maart 2007) Ans Schot heeft in 1994 het initiatief genomen tot de oprichting van de eerste Niet Rokers Bridge Vereniging van het eiland: NRBV Kleiburg. Ze is de eerste 5 jaar ook voorzitter geweest van de vereniging. Medeoprichters waren: Marja Blom(†), Trudi Scheurleer(†), Rennie Lever, Afra Ros en Riek van Bussel. Vele leden van het eerste uur heeft ze lesgegeven in het bridgespel. Ans Schot is, met hulp van anderen, in 1999 met de zomeravonddrives begonnen. In 1999 trad ze terug, waarbij ze tot erelid van de vereniging werd benoemd. Bovendien kreeg ze in datzelfde jaar een Kei voor haar verdienste voor de bridgesport. de eerste. Ze ontving dat in 1999.


In oktober 2012 heeft Dick Monster Dick is voorzitter geweest vanaf 1999 tot en met 2012. Onder zijn voorzitterschap is de vereniging uitgegroeid tot een grootte van ongeveer 400 leden die op zes verschillende dagdelen kunnen spelen. Onder zijn leiding zijn tal van activiteiten gestart. Een selectie daaruit: midwinterdrive, ladiesdrive, halve marathon drive. van de bond een kei gekregen voor zijn bijzondere verdienste voor de vereniging.

Naar vorige bladzijde