Naar vorige bladzijde

Opbouw van de vereniging

Afdelingen

Onze vereniging kent een zestal afdelingen. Dat zijn de dagdelen waarop gebridged wordt. Ieder dagdeel heeft zijn eigen wedstrijdleider en zijn eigen coördinator. U kunt bridgen op: maandagmiddag, maandagavond, dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag en de donderdagavond. Daar de speelruimte niet onbeperkt is, geldt een maximum van rond de 100 spelers per afdeling.

U kunt lid worden voor meer dan één dagdeel. Is voor een dagdeel het maximum aantal spelers bereikt, dan kunt u op een wachtlijst worden geplaatst. Natuurlijk kunt u wel uitwijken naar één van de andere dagdelen, zolang daar ruimte is.

maandagmiddag
maandagavond
dinsdagmiddag
dinsdagavond
woensdagmiddag
donderdagavond

Hoe per dagdeel wordt gespeeld

Per dagdeel wordt gespeeld in drie lijnen. Hiervan wordt alleen afgeweken als het aantal leden op een dagdeel te weinig is om in drie lijnen te kunnen spelen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat de beginnende bridgers in de C-lijn spelen, de al wat langer spelende bridgers in de B-lijn en de gevorderde bridgers in de A-lijn. Per seizoen worden er 5 competities gespeeld van ieder 5 of 6 zittingen. Per competitieronde promoveren en degraderen er enkele paren uit hun lijn.
Nieuwe leden starten in principe in de C-lijn.

Niet-competitie drives

Naast competitiedrives worden een openingsdrive, een kerstdrive, een nieuwjaarsdrive, een paasdrive en een slotdrive georganiseerd, voor alleen leden.

Binnen onze vereniging is het goed gebruik, dat leden actief zijn bij de organisatie van allerlei activiteiten. Zo worden door enkele leden zomeravonddrives georganiseerd. Deze zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
Andere leden organiseren jaarlijks enkele bijzondere activiteiten, zoals de midwinterdrive, de viertallencompetitie, het bridgeweekend en allerlei themadrives.

midwinterdrive
zomeravonddrives
viertallencompetitie
bridgeweekend
tennis-bridgedag
dauwtrapdrive
ladiesdrive
nostalgiedrive
bridgekoffers
bridge-/fietsdrive

Naar vorige bladzijde