Naar vorige bladzijde

Profiel van de vereniging

Begin jaren 90 werd besloten tot de oprichting van een Niet Roken Bridge Vereniging. Dit als alternatief voor de toen reeds bestaande bridgeverenigingen, waar het was toegestaan tijdens het spel te roken.
Het initiatief daartoe ging uit van Ans Schot(†), die in 1994 de aanzet gaf tot de oprichting van de eerste Niet Rokers Bridge Vereniging van het eiland: NRBV Kleiburg. Medeoprichters waren: Marja Blom († 2016), Trudi Scheurleer(†), Rennie Lever, Afra Ros en Riek van Bussel.
Sinds 2004 is het roken binnen openbare gebouwen verboden. De naam van de vereniging bleef echter nog NRBV Kleiburg met de toevoeging NR als een soort geuzentitel. In 2015 is op een extra ALV besloten om de aanduiding NR te laten vervallen. Sindsdien heet de vereniging BV Kleiburg.

In 1999 legde Ans Schot(†) het voorzitterschap neer. Haar opvolger was Dick Monster die tot 2012 voorzitter zou blijven. Hij is opgevolgd door Marja Blom(†). In 2016 naam Hans Lap het voorzitterschap op zich.

Dat er is ingespeeld op een grote behoefte mag blijken uit de groei die de vereniging sinds de oprichting heeft doorgemaakt. De vereniging heeft al jaren een ledenaantal van rond de 400 leden die op zes verschillende dagdelen kunnen spelen.
Door de jaren heen zijn tal van activiteiten gestart. Al in 1999 werd begonnen met de zomeravonddrives. In later jaren zijn daar bijgekomen: Midwinterdrive, ladysdrive, dauwtrapdrive, nostalgiedrive, tennis-bridgedag, viertallencompetitie, halve marathon drive en het bridgeweekend. De Dijckhuisdrive en de sportweekdrive worden in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd. En dan zijn er nog de 'reguliere' extra drives: de openings- en de slotdrive, de kerst- en de paasdrive en de nieuwjaarsdrive.

Sinds 2008 organiseert de vereniging bridgecursussen en sinds 2013 ook workshops voor leden.

tower

Voor onze vereniging heeft bridge voor velen ook de betekenis van brug. Vaak vormt bridge "de brug" tussen mensen. Bridge levert voor velen een belangrijke bijdrage tot het hebben van een sociaal netwerk. Bridge is een goedkope sport, is niet discriminatoir, kan als topsport worden beoefend, maar is vooral ook een sport voor een gezellig samenzijn. Voor weer anderen is bridge een hulpmiddel voor de broodnodige hersentraining. Kortom bridge is een sport die velen - jong en oud - groot plezier verschaft en bovendien een belangrijke maatschappelijke functie vervult.

sportief, sociaal, saamhorig

Binnen onze vereniging staan de begrippen Sociaal, Sportief en Saamhorig hoog in het vaandel. Bridgen in een gezellige sfeer, waarbij nog aandacht is voor elkaar: dat is wat u bij BV Kleiburg zult aantreffen.

Sociaal

Sportief

Saamhorig

Naar vorige bladzijde