Naar vorige bladzijde
 
rangnr paar %

 

 

     
1 Yvonne Hennekam en Wout Geuzebroek 62,50
2 Ria Lutterman en Johann Boer 59,82
3 Herma en Jan Stricker 59,52
4 Suze van Helden en Netty Bos 57,44
5 Mies v. Kalmhout en Dieuwke Advocaat 56,55
6 Dana Bojanovska en Rita Brand 55,36
7 Hans en Nico Groenewegen 55,36
8 Rita Langendoen en Rinus Moerland 52,98
9 Lydia en Wim Lesterhuis 47,02
10 An en Ada Groenewegen 44,64
11 Wieke Dorst en Jos Offermans 44,64
12 Tonny Vermeulen en Yvonne Telgekamp 43,45
13 Joop Walop en Ger Lagendijk 42,56
14 Wim en Lydia Lesterhuis 40,48
15 Woutje Boer en Herman Luttereman 40,18
16 Els Venekamp en Hans Jansen 37,50

Naar vorige bladzijde